Oferta

Oferta

     

Oferta betonu o różnych właściwościach:

 • Beton B-6,9
 • Beton B-7,5
 • Beton B-10 C 8/10
 • Beton B-15 C 12/15 
 • Beton B-20 C 16/20 
 • Beton B-25 C 20/25 
 • Beton B-30 C 25/30


Oferta na stabilizację:

 • 0,5 - 1,5
 • 1,5 - 2,5
 • 2,5 - 5,0
  W ofercie również:
 • Piasek 0,2 , 0,4, piasek na zasypkę, mułek
 • Żwir 2-8mm  8-16mm, 16-32mm
 • Beton towarowy, drogowy, suchy, stabilizacja
 • Mieszanki na podbudowę
 • Gruz z recyklingu 16-35mm, 30-65mm
 • Kruszywa i grysy granitowe bazaltowe 0,5mm, 8-16mm, 16-22mm, kliniec 0-63 mieszanka 0-31,5
 • Ziemia ogrodowa, czarnoziem osiany bez kamieni

Transport materiałów już od 0,5t do 27t

Gwaran­tu­jemy niską cenę oraz wysoką jakoś­ć ofer­owanych kruszyw.

Przy większych zamówieniach możliwe rabaty !!!
Copyright www.goldennet.pl